Vrijdag 15 december

0WebcamWeerbericht

Baanschema

09:00 uur - 10:00 uur10:00 uur - 11:00 uur11:00 uur - 12:00 uur12:00 uur - 13:00 uur13:00 uur - 14:00 uur14:00 uur - 15:00 uur15:00 uur - 16:00 uur16:00 uur - 17:00 uur17:00 uur - 18:00 uur18:00 uur - 19:00 uur19:00 uur - 20:00 uur20:00 uur - 21:00 uur21:00 uur - 22:00 uur22:00 uur - 23:00 uur23:00 uur - 00:00 uur

Gravel

beschikbaar

All-weather

beschikbaar

Ranking week 49

Hoogste
Senioren
Heren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Lesreglementen


Lesreglement Tennisvereniging HLTC De Kuil
 
 • De indeling geschiedt door de trainers op basis van niveau, motivatie, leeftijd, groepsstructuur en beschikbare tijd.
 • De trainingstijden wordt u per mail verstuurd of u ontvangt deze van uw trainer.
 • Bij verhindering van de trainer wordt u hiervan telefonisch, via sms of via mail op de hoogte gebracht. Deze lessen worden volledig ingehaald of de trainer zorgt voor een vervanger.
 • Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.
 • Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden worden er in de loop van de cursus en/of aan het einde van de cursus, maximaal 2 lessen ingehaald:
 
      
  Voor 2 (door weersomstandigheden) vervallen lessen krijgt u één inhaalles terug, met een maximum van 2 inhaallessen.    
  Bij twee trainingen in een week op verschillende lesdagen, geldt deze regel per lesdag.
 

 
 • De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden op basis van de weersomstandigheden, de weersverwachting en de conditie van zijn/haar trainingsbanen. Voor een les die niet door kan gaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze theorieles staat gelijk aan een reguliere les.
 • De trainer maakt met de cursisten een nieuwe afspraak voor inhaallessen. Normaliter vinden deze plaats in de daarvoor bestemde inhaalweek aan het eind van het seizoen.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden in principe niet ingehaald.


Er wordt géén training gegeven tijdens (hier is al rekening mee gehouden bij de kosten):
 
 • Officiële feestdagen en de basisschoolvakanties (voorjaarsvakantie - meivakantie - zomervakantie - herfstvakantie - kerstvakantie). Inhaaltrainingen kunnen bij wijze van uitzondering evt. in vakanties georganiseerd worden.
 • Het Open Toernooi van De Kuil na 18.00 uur, met uitzondering van de recreanten seniorentrainingen in de ochtend.
 • Het Open Jeugdtoernooi tot 18.00 uur, met uitzondering van de recreanten seniorentrainingen in de ochtend.
 
De aanmelding voor het volgen van training verloopt via deze site. Bij aanmelding gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals in deze lesreglementen staan omschreven en worden de trainingskosten direct voldaan.

Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico. HLTC De Kuil kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de trainingen.


Indien u vragen heeft over de lessen kunt u contact opnemen met:
 
 • Evelien de Klerk, trainingscoördinator HLTC De Kuil, telnr. 035 - 52 557 38 / mobnr. 06 - 225 473 09 
  of
 • met één van onze trainers, de contactgegevens van onze trainers vindt u elders op deze site bij Trainers


Onze trainers hebben allen een licentie van de KNLTB.
Wij wensen u plezierige en vooral leerzame trainingen toe.

Annemiek Boerhout, trainingsmanager HLTC De Kuil