Woensdag 16 januari

0Webcam 1Webcam 2Weerbericht

Baanschema

09:00 uur - 10:00 uur10:00 uur - 11:00 uur11:00 uur - 12:00 uur12:00 uur - 13:00 uur13:00 uur - 14:00 uur14:00 uur - 15:00 uur15:00 uur - 16:00 uur16:00 uur - 17:00 uur17:00 uur - 18:00 uur18:00 uur - 19:00 uur19:00 uur - 20:00 uur20:00 uur - 21:00 uur21:00 uur - 22:00 uur22:00 uur - 23:00 uur23:00 uur - 00:00 uur

Gravel

beschikbaar

All-weather

beschikbaarLesreglement wintertraining HLTC De Kuil


Algemeen
 • Dit reglement is opgesteld voor de wintertrainingen.
 • Als winterseizoen wordt gezien de periode van de week van 1 oktober tot 1 april.
 • Op voorhand bekende data waarop geen training wordt gegeven, zoals vakanties en feestdagen, worden via de website bekend gemaakt.
 • Door opgave voor het volgen van trainingen gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden zoals deze zijn opgesteld en gecommuniceerd.
 
 
Trainingsaanbod
 • Training is uitsluitend bestemd voor leden van HLTC De Kuil.
 • Het beschikbare aanbod is te raadplegen via onze website.
 
 
Inschrijving en indeling
 • Inschrijving dient plaats te vinden via de site van HLTC De Kuil.
 • Inschrijving dient individueel plaats te vinden.
 • Specifieke voorkeuren voor onder meer data, tijden, samenstelling trainingsgroep en trainer(s) kunnen kenbaar worden gemaakt bij aanmelding. Waar mogelijk wordt hier rekening mee gehouden.
 • De indeling geschiedt door de trainers op basis van niveau, motivatie, leeftijd, groepsstructuur en beschikbare tijd.
 • De trainingstijden worden per mail verstuurd, staan op de persoonlijke pagina vermeld of worden door de trainer aan u verstrekt.
 
 
Uitschrijving
 • In principe geldt een aanmelding als een voldongen feit. Echter, in de situatie dat op geen enkele wijze in redelijkheid tot een match kan worden gekomen tussen gevraagd trainingsaanbod en beschikbare mogelijkheden, kan een verzoek tot afmelding aan het bestuur worden voorgelegd. Na positief besluit op een dergelijk verzoek wordt het reeds betaalde trainingsgeld gerestitueerd.
 
 
Uitval lessen
 • Het vervallen van geplande trainingen kan door:
  • Weersomstandigheden
  • Onvoldoende kwaliteit trainingsbanen
  • Uitval van de trainer
  • Uitval van de deelnemer
 

Een trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden
 • Voor een les die niet door kan gaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze theorieles staat gelijk aan een reguliere les.
 
 
Communicatie
 • Als er sprake is van uitval van lessen, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd, dit kan via onze website of – indien dit niet tijdig realiseerbaar blijkt – anderszins, bijvoorbeeld middels app-groep of telefonisch.
 
 
Inhaalbeleid
 • De trainer maakt met de deelnemers een nieuwe afspraak voor inhaalles(sen). Doorgaans vinden deze plaats in de daarvoor bestemde inhaalweek aan het eind van het seizoen.
 • Eenmaal aangevangen training geldt als een gegeven les en worden in principe niet ingehaald.
 • Herplanning van een gemist trainingsmoment is aan de orde als dit het gevolg is van de weersomstandigheden, absentie van de trainer of onvoldoende baankwaliteit
 • Als de reguliere trainer is verhinderd kan een vervangende trainer worden ingezet
 • Als een training niet kan worden gevolgd als gevolg van absentie van de deelnemer, wordt deze niet herpland.
 • Herplanning geldt voor een maximum van 4 uitgevallen trainingen.
 
 
Restitutiebeleid
 • Als er sprake is van meer dan 4 uitgevallen trainingen die als herplanbaar zouden kwalificeren, worden deze niet herpland en wordt het betaalde trainingsgeld gerestitueerd.
 
 
Overig
 • Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico. HLTC De Kuil kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de trainingen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 
 
 « Ga naar de pagina wintertraining 2018-2019 voor het inschrijfformulier