Dinsdag 19 februari

0Webcam 1Webcam 2Weerbericht

Baanschema

09:00 uur - 10:00 uur10:00 uur - 11:00 uur11:00 uur - 12:00 uur12:00 uur - 13:00 uur13:00 uur - 14:00 uur14:00 uur - 15:00 uur15:00 uur - 16:00 uur16:00 uur - 17:00 uur17:00 uur - 18:00 uur18:00 uur - 19:00 uur19:00 uur - 20:00 uur20:00 uur - 21:00 uur21:00 uur - 22:00 uur22:00 uur - 23:00 uur23:00 uur - 00:00 uur

Gravel

beschikbaar

All-weather

beschikbaarLidmaatschap senioren/aanmeldingsformulier


Fijn dat u interesse toont in onze vereniging. We verwelkomen u graag op de mooiste tennisclub van 't Gooi. 
Op deze pagina vind u informatie voor senioren. Wilt u een junior aanmelden klik dan hier.

Op deze site vindt u veel informatie over onze vereniging.
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij Katja de Jonge (ledenadministratie) ledenadmin@hltcdekuil.nl. Het inschrijfformulier vindt u onderaan deze pagina.
Nadat uw inschrijving ontvangen is, melden wij u aan bij de KNLTB. U krijgt een bondsnummer, dit is tevens uw inlogcode voor deze site. U kunt zich dan inschrijven voor lessen en activiteiten.
U heeft de inlogcode ook nodig om uw bardiensten te plannen.
Een gastheer/gastvrouw van onze vereniging organiseert 2 maal per jaar een introductie en rondleiding voor nieuwe leden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Wij wensen u een sportieve en gezellige tijd toe als nieuw lid van onze vereniging!

Het aanmeldingsformulier vindt u onder aan deze pagina. ( aanmeldingsformulieren voor zomer-en winterlidmaatschappen staan op de betreffende pagina).

De kosten van het lidmaatschap 2019:
 
senioren  € 220,- leden die op 1 januari 17 jaar of ouder zijn.
uitwonende studenten  € 134,- Het studentenlidmaatschap dient jaarlijks vóór 1 december schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie te worden aangevraagd met een bewijs van inschrijving op het geldende woonadres en een kopie van de studentenkaart.
zomerlidmaatschap  €   73,- Een kortdurend lidmaatschap voor de maanden juni, juli en augustus.
winterlidmaatschap  €   94,- Een lidmaatschap van 1 oktober t/m 31 maart
niet-spelend lid  €   35,- Als u voorziet gedurende het volgende jaar niet te kunnen spelen, kunt u voor dat jaar niet-spelend lid worden. Een verzoek dient u met redenen omkleed voor 31 december in bij de ledenadministratie. Dit lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd, maar moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Niet-spelende leden zijn niet gerechtigd om te tennissen bij De Kuil, ook niet als introducé. Zij mogen ook niet meedoen aan toernooien en/of competities.
donateur  €   25,- Of meer.

Wordt u na 1 oktober lid dan gaat u pas in januari betalen.
De laatste 3 maanden van het jaar zijn dus gratis. Wel met de verplichting om het jaar daarop volgend lid te blijven.

Informatie over de trainingen kunt u vinden onder training
Deelname aan de wintertraining is alleen mogelijk als er voor het jaar daarop volgend een lidmaatschap wordt aangegaan.

HLTC de Kuil verleent 5% korting als het factuurbedrag op één adres hoger is dan € 500.

Wijze van betalen
Begin januari krijgen alle hoofdbewoners (oudste bewoner op hetzelfde adres) per mail bericht dat de factuur op hun persoonlijke pagina is gezet. Deze factuur dient voor 31 januari te worden betaald met Ideal of een overschrijving naar bankrekening:
NL 68 RABO 0339. 9592.90 t.n.v. HLTC De Kuil/Ledenadministratie met vermelding van de naam/namen van het desbetreffende lid/leden en het kenmerk. Bij ontvangst van betaling later dan 31 januari kan een vergoeding van € 25,- voor administratiekosten in rekening worden gebracht.

Opzegging lidmaatschap
Opzeggen voor het volgend verenigingsjaar, dient te geschieden voor 1 november. Opzeggen doet u bij: ledenadministratie HLTC De Kuil Patrijslaan 4, 1272 PX Huizen, of per mail: ledenadmin@hltcdekuil.nl  
Bij opzegging na 1 november en voor 15 januari is € 25,- per opzeggend lid verschuldigd voor administratiekosten en bondscontributie. Bij opzegging vanaf 15 januari is de volledige contributie van het verenigingsjaar verschuldigd.
U krijgt een bevestiging van uw opzegging. Mocht deze bevestiging uitblijven, trek dan a.u.b. aan de bel om misverstanden te voorkomen.
 

Aanmeldingsformulier nieuwe leden