Zaterdag 4 december

0Webcam 1Webcam 2Weerbericht

Baanschema

09:00 uur - 10:00 uur10:00 uur - 11:00 uur11:00 uur - 12:00 uur12:00 uur - 13:00 uur13:00 uur - 14:00 uur14:00 uur - 15:00 uur15:00 uur - 16:00 uur16:00 uur - 17:00 uur17:00 uur - 18:00 uur18:00 uur - 19:00 uur19:00 uur - 20:00 uur20:00 uur - 21:00 uur21:00 uur - 22:00 uur22:00 uur - 23:00 uur23:00 uur - 00:00 uur

Gravel

beschikbaar

All-weather

beschikbaar

Ranking week 47

Hoogste
Senioren
Heren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10opzeggen


Opzeggen voor het volgend verenigingsjaar, dient te geschieden uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar. Opzeggen kan per mail aan: ledenadmin@hltcdekuil.nl of per post aan ledenadministratie HLTC De Kuil, p/a Antilope 83, 1273 GC Huizen

Bij opzegging in de periode van 4 weken voor het eijde van het kalelenderjaar tot 15 januari is € 25,- per opzeggend lid verschuldigd voor administratiekosten en bondscontributie.
Bij opzegging na 15 januari is de volledige contributie voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd.
X
...